Urlop macierzyński na działalności gospodarczej

zasiłek macierzynski

Każdej ciężarnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Więcej wątpliwości pojawia się, kiedy kobieta jest zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, uczy się lub studiuje oraz kiedy prowadzi własną działalność gospodarczą.

Urlop macierzyński na działalności gospodarczej

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, podobnie jak większe firmy zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, czyli jest uzależnione od decyzji przedsiębiorcy. Sprawia to, że kobieta prowadząca działalność gospodarczą może pobierać zasiłek chorobowy i macierzyński – jeśli wcześniej opłacała właśnie składki na ubezpieczenie chorobowe.

Warunki przyznania zasiłku chorobowego na działalności gospodarczej

Kobieta, która chce uzyskać zasiłek chorobowy musi być zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego oraz opłacać składki przez okres 90 dni w sposób ciągły. W tym czasie składki muszą być terminowo opłacane, ponieważ nieterminowe wpłaty mogą wpłynąć negatywnie na ubezpieczenie płatnika. Przysługujący zasiłek chorobowy na ciążę to 270 dni, w czasie których wypłacana pensja wynosi 100% podstawy wymiaru.

Warunki przyznania zasiłku macierzyńskiego na działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującym prawem każdej kobiecie przysługuje urlop macierzyński na działalności gospodarczej, jeśli w czasie ubezpieczenia chorobowego lub w trakcie urlopu wychowawczego:
– urodziła dziecko,
– przyjęła dziecko do 7 roku życia.

Podstawę do wypłacania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego powinna naliczyć wykwalifikowana księgowa, która przeliczy podstawę zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo należy uwzględnić ograniczenie, które dotyczy wysokości składek. W roku 2018 maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w skali miesiąca wynosiła 11 107,50 zł, a w skali roku to 133 290 zł.

Wszelkie wątpliwości warto rozwiać w Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych, rozważając dodatkowo pozostałe propozycje ubezpieczenia.

Urlop macierzyński na działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry